Trầm cảm hậu Covid và những điều cần lưu ý

Sau khi nhiễm Covid, một tỉ lệ cao bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần. Trong đó, những triệu chứng của trầm cảm có thể lên đến 50%. …

Trầm cảm hậu Covid và những điều cần lưu ý Đọc bài »