Phát ban có thể là triệu chứng đầu tiên của nhiễm Covid-19

Gần đây, một nghiên cứu mới do nhóm học giả thuộc Đại học King’s College London (Anh) thực hiện trên hơn 336.000 người Anh đã chỉ ra rằng các triệu …

Phát ban có thể là triệu chứng đầu tiên của nhiễm Covid-19 Đọc bài »