Có thể tiêm mũi 3 vắc xin AstraZeneca cho người đã tiêm 2 mũi đầu vắc xin Pfizer hoặc Moderna

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vắc xin Covid-19: Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm …

Có thể tiêm mũi 3 vắc xin AstraZeneca cho người đã tiêm 2 mũi đầu vắc xin Pfizer hoặc Moderna Đọc bài »