Vắc xin Covid-19 “Made in Vietnam” sẽ được tiêm thử trên người vào tháng 11

1 trong 4 đơn vị tham gia nghiên cứu, sản xuất vắc xin Covid-19 tại Việt Nam có thể sẽ tiến hành thử nghiệm loại vắc xin này trên người …

Vắc xin Covid-19 “Made in Vietnam” sẽ được tiêm thử trên người vào tháng 11 Đọc bài »