Nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc đang âm thầm sinh sôi trong đại dịch

Khi thế giới tập trung vào mối đe dọa lớn là Covid-19 thì nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc đang âm thầm phát triển và sinh sôi. Vào thời gian …

Nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc đang âm thầm sinh sôi trong đại dịch Đọc bài »