Bộ Y tế: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm vắc xin COVID-19

Vừa qua, Bộ Y tế đã xây dựng sẵn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm vắc xin COVID-19. Hướng dẫn của Bộ Y tế …

Bộ Y tế: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm vắc xin COVID-19 Đọc bài »