Google đặt ảnh đại diện vinh danh Giáo sư Tôn Thất Tùng

Ngày 10/5/2022, Google thay đổi ảnh đại diện logo trên trang chủ là hình ảnh Giáo sư Tôn Thất Tùng nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông. Hình …

Google đặt ảnh đại diện vinh danh Giáo sư Tôn Thất Tùng Đọc bài »