WHO cảnh báo loại virus Marburg gây tử vong đến 90%

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hiện loại virus Marburg, có khả năng lây nhiễm cao và gây tử vong đến 90% tại Tây Phi. WHO báo cáo …

WHO cảnh báo loại virus Marburg gây tử vong đến 90% Đọc bài »