Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 24-11, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-BYT về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, …

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 Đọc bài »