Những xét nghiệm máu không cần nhịn ăn

Những xét nghiệm máu không cần nhịn ăn thường gặp có thể kể đến là: Xét nghiệm công thức máu, nhóm máu, HbA1C, NIPT trong tầm soát dị tật bẩm …

Những xét nghiệm máu không cần nhịn ăn Đọc bài »