Xơ gan Child C (xơ gan Child Pugh C) là gì ?

Xơ gan Child C (còn gọi là xơ gan Child Pugh C) có nghĩa là xơ gan loại C được phân loại theo thang điểm xơ gan Child Pugh. Cụ …

Xơ gan Child C (xơ gan Child Pugh C) là gì ? Đọc bài »