Xơ gan k70.3 là gì?

Xơ gan k70.3 là tên gọi dân dã của bệnh xơ gan có mã k70.3 theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam. Cụ thể như thế nào, …

Xơ gan k70.3 là gì? Đọc bài »