Bệnh gút (bệnh gout) có di truyền không ?

Bạn có bao giờ thắc mắc là: Tại sao trong cùng một bàn nhậu, có người bị bệnh gút, có người lại không bị? Tại sao có những người không …

Bệnh gút (bệnh gout) có di truyền không ? Đọc bài »