Những điểm mới của thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021

Từ ngày 1/4/2021, hơn 86,6 triệu người sẽ chuyển sang dùng thẻ BHYT mới, kích thước nhỏ, tiện tra cứu thông tin khám chữa bệnh. Việt Chung – Hoàng Phương