Tại sao ngày xưa bác sĩ tham gia chữa dịch hạch lại mặc đồ đen mang mặt nạ mỏ chim?

Bệnh dịch hạch còn được gọi là “Cái chết đen”. Trang phục mặt nạ mỏ chim của các bác sĩ chữa bệnh dịch hạch là một trong những biểu tượng …

Tại sao ngày xưa bác sĩ tham gia chữa dịch hạch lại mặc đồ đen mang mặt nạ mỏ chim? Đọc bài »