Thông tư 32/2023 Bộ Y tế – PDF, DOCX

Ngày 31/12/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 32/2023/TT-BYT, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Đây là văn bản pháp luật quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi người bệnh và góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế Việt Nam.

Thông tư 32/2023 Bộ Y tế
Thông tư 32/2023 Bộ Y tế bao gồm 8 chương, 47 điều

1. Sơ lược về Thông tư 32/2023 Bộ Y tế

Thông tư 32/2023/TT-BYT bao gồm 8 chương, 47 điều, quy định chi tiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, bao gồm:

 • Quy định về trực khám, chữa bệnh của bác sĩ, nhân viên y tế
 • Quy định về hồ sơ bệnh án
 • Quy định về việc sử dụng thuốc
 • Quy định về kỹ thuật y tế
 • Quy định về trang thiết bị y tế
 • Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh
 • Quy định về trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh, tổ chức, cá nhân hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
 • Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo

2. Điểm mới của Thông tư 32/2023/TT-BYT

Thông tư 32/2023/TT-BYT có nhiều điểm mới so với các quy định trước đây, bao gồm:

 • Quy định chi tiết về việc sử dụng thuốc, trong đó có quy định về việc kê đơn thuốc theo nguyên tắc Dược lý – Dược động học – Dược lâm sàng (DĐD)
 • Quy định về việc sử dụng kỹ thuật y tế, trong đó có quy định về việc áp dụng các kỹ thuật y tế mới vào thực tiễn
 • Quy định về việc quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, trong đó có quy định về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Quy định về trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh, tổ chức, cá nhân hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được quy định chi tiết hơn, rõ ràng hơn.

3. Ý nghĩa của Thông tư 32/2023/TT-BYT

Thông tư 32/2023/TT-BYT có ý nghĩa quan trọng trong việc:

 • Nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh
 • Đảm bảo quyền lợi người bệnh
 • Góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế Việt Nam

4. Thông tư 32/2023 Bộ Y tế

5. Download Thông tư 32/2023 Bộ Y tế

Download Thông tư 32/2023 Bộ Y tế PDF

Download Thông tư 32/2023 Bộ Y tế DOCX

Tổng đài Y khoa ©

5/5 - (3 votes)

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top