Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 – Bộ Y tế

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) được ban hành theo quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế.

download-pdf-button-50px

4/5 - (1 vote)

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top