Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 – Bộ Y tế

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) được ban hành theo quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế.