Người cơ địa dị ứng – Làm sao để biết mình có thể tiêm vắc xin COVID-19?

Mặc dù tỉ lệ dị ứng vắc xin do vắc xin rất thấp, nhưng nhiều người – đặc biệt là người có cơ địa dị ứng – rất lo lắng …

Người cơ địa dị ứng – Làm sao để biết mình có thể tiêm vắc xin COVID-19? Đọc bài »