Những người không nên hiến máu ?

Hầu hết những người khỏe mạnh sẽ không có vấn đề gì khi hiến máu và có thể hiến máu thường xuyên 8 – 12 tuần 1 lần. Tuy nhiên, …

Những người không nên hiến máu ? Đọc bài »