Không bắt buộc đo huyết áp trước khi tiêm vaccine Covid-19

Theo hướng dẫn mới nhất về khám sàng lọc tiêm vaccine Covid-19 do Bộ Y tế ban hành ngày 10/9/2021, việc đo huyết áp được thực hiện với một số …

Không bắt buộc đo huyết áp trước khi tiêm vaccine Covid-19 Đọc bài »