Không ăn hạt muồng tây để ngừa tiểu đường

Thời gian gần đây, nhiều người truyền tai nhau rằng ăn hạt muồng tây có thể ngừa được bệnh tiểu đường. Điều này hoàn toàn SAI. Hạt muồng tây có …

Không ăn hạt muồng tây để ngừa tiểu đường Đọc bài »