Tại sao nhiều người ăn ớt bị đau bụng, tiêu chảy?

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có nhiều người ăn ớt rất tốt, nhưng có người không thể ăn được ớt, hễ ăn ớt là  bị đau bụng, …

Tại sao nhiều người ăn ớt bị đau bụng, tiêu chảy? Đọc bài »