Người bị bệnh thận cần lưu ý gì trong dịch COVID-19 ?

Đối với người khỏe mạnh, việc nhiễm COVID-19 có thể gây ra nhiều chứng nguy hiểm. Đối với người bị bệnh thận, đặc biệt ở bệnh nhân lọc máu thì …

Người bị bệnh thận cần lưu ý gì trong dịch COVID-19 ? Đọc bài »