Mức đóng BHYT thay đổi như thế nào từ ngày 01/7/2019 ?

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, những người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) …

Mức đóng BHYT thay đổi như thế nào từ ngày 01/7/2019 ? Đọc bài »