Tiêm 1 mũi vaccine rồi bị nhiễm Covid, có cần tiêm mũi thứ 2 không?

Khi đã nhiễm Covid-19 và khỏi bệnh thì có thể đã sinh kháng thể, do đó nhiều người thắc mắc là tiêm 1 mũi vaccine rồi bị nhiễm Covid-19 thì …

Tiêm 1 mũi vaccine rồi bị nhiễm Covid, có cần tiêm mũi thứ 2 không? Đọc bài »