TP.HCM đang cần gấp máu nhóm O trong ba ngày tới

Lượng dự trữ nhóm máu O tại ngân hàng máu của TP.HCM sáng ngày 01/8/2021 chỉ còn 640 túi, dự kiến không đủ cung cấp cho các bệnh viện trong …

TP.HCM đang cần gấp máu nhóm O trong ba ngày tới Đọc bài »