Bộ Y tế khuyến cáo 09 biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các …

Bộ Y tế khuyến cáo 09 biện pháp phòng chống dịch COVID-19 Đọc bài »