[Bộ Y tế] Hướng dẫn dùng thuốc hạ sốt cho trẻ mắc Covid chăm sóc tại nhà

Ngày 3/3/2022, Bộ Y tế đã ban hành “Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19”. Tại hướng dẫn này, Bộ Y tế hướng dẫn các …

[Bộ Y tế] Hướng dẫn dùng thuốc hạ sốt cho trẻ mắc Covid chăm sóc tại nhà Đọc bài »