Bộ Y tế thông tin về các cảnh báo, thận trọng khi dùng thuốc điều trị COVID Molnupiravir

Chiều ngày 11/1/2022, Bộ Y tế đã có thông tin về thuốc Molnupiravir và các cảnh báo, thận trọng khi dùng thuốc. Bộ Y tế cũng cho biết, cho đến …

Bộ Y tế thông tin về các cảnh báo, thận trọng khi dùng thuốc điều trị COVID Molnupiravir Đọc bài »