Thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir – Hướng dẫn sử dụng của Bộ Y tế

Tính đến nay, thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir là loại thuốc đầu tiên và duy nhất được FDA phê duyệt đầy đủ để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Bộ …

Thuốc điều trị COVID-19 Remdesivir – Hướng dẫn sử dụng của Bộ Y tế Đọc bài »