Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Hiến máu trên IOS và Android

Ứng dụng Hiến máu cho phép người hiến máu có thể tra cứu các thông tin về hiến máu, địa điểm hiến máu, nhu cầu máu của các bệnh viện, đăng …

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Hiến máu trên IOS và Android Đọc bài »