Bác sĩ tự mổ ruột thừa cho mình giữa Nam Cực khiến cả thế giới nể phục

Trong chuyến thám hiểm Nam Cực năm 1961, bác sĩ Leonid Ivanovich Rogozov (Liên Xô cũ) đã bị viêm ruột thừa. Là bác sĩ duy nhất trong đoàn thám hiểm, …

Bác sĩ tự mổ ruột thừa cho mình giữa Nam Cực khiến cả thế giới nể phục Đọc bài »