Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương kêu gọi hiến tiểu cầu cứu người bệnh

Ngày 03/10/2019 vừa qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương Viện kêu gọi người hiến máu đã đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến tiểu cầu. Thời …

Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương kêu gọi hiến tiểu cầu cứu người bệnh Đọc bài »