Mã bệnh xơ gan K74 là gì ?

Xơ gan K74 là một mã trong ICD 10 dùng để chỉ bệnh gan xơ hóa và xơ gan theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban …

Mã bệnh xơ gan K74 là gì ? Đọc bài »