Tìm hiểu về gói khám sức khỏe thẻ xanh theo Thông tư 14

Khám sức khỏe thẻ xanh theo thông tư 14 là yêu cầu khám bắt buộc dành cho những người làm nghề liên quan đến lĩnh vực thực phẩm. Vậy cụ …

Tìm hiểu về gói khám sức khỏe thẻ xanh theo Thông tư 14 Đọc bài »