Thiết bị khóa hàm răng cho người muốn giảm cân

Các nhà nghiên cứu New Zealand tạo ra một thiết bị khóa hàm răng giúp “khóa hàm” người muốn giảm cân đúng theo nghĩa đen. Chiếc khóa hàm mang tên …

Thiết bị khóa hàm răng cho người muốn giảm cân Đọc bài »