Những hình ảnh cho thấy tác hại khi trẻ nuốt phải pin cúc áo

Trong những năm gần đây, trẻ nuốt phải pin cúc áo là tai nạn không hiếm gặp và có xu hướng ngày càng gia tăng cùng với sự phổ biến …

Những hình ảnh cho thấy tác hại khi trẻ nuốt phải pin cúc áo Đọc bài »