Hà Nội: Nghiên cứu lập đội đặc nhiệm chống dịch sốt xuất huyết

Dịch bệnh sốt xuất huyết ở TP. Hà Nội đang diễn biến phức tạp khiến Sở Y tế Hà Nội nghiên cứu thành lập 2 đội đặc nhiệm/ đơn vị, …

Hà Nội: Nghiên cứu lập đội đặc nhiệm chống dịch sốt xuất huyết Đọc bài »