Những bác sĩ trị tiểu đường giỏi tại TP.HCM

Có nhiều bác sĩ trị tiểu đường giỏi tại TP.HCM, trong đó phải kể đến là: GS. TS. BS Nguyễn Thy Khuê, PGS. TS. BS Nguyễn Thị Bích Đào, TS. …

Những bác sĩ trị tiểu đường giỏi tại TP.HCM Đọc bài »