HIV không lây qua đường muỗi đốt. Vì sao?

Vì sao muỗi lây truyền nhiều loại virus như sốt xuất huyết, sốt rét, zika, sốt vàng da,… nhưng lại không lây truyền virus HIV? HIV không lây qua đường …

HIV không lây qua đường muỗi đốt. Vì sao? Đọc bài »