Sự thật không ngờ khiến xe tròn tập đi bị cấm sử dụng ở nhiều nước

Hoa Kỳ từ lâu đã khuyến cáo không nên sử dụng xe tập đi tròn, còn Canada thậm chí đã cấm sử dụng xe tròn tập đi từ năm 2004, …

Sự thật không ngờ khiến xe tròn tập đi bị cấm sử dụng ở nhiều nước Đọc bài »