Xét nghiệm Anti HBs là gì ?

Xét nghiệm Anti HBs là một xét nghiệm máu giúp bạn biết cơ thể có kháng thể viêm gan B không, hoặc đã từng bị nhiễm vi rút viêm gan …

Xét nghiệm Anti HBs là gì ? Đọc bài »