Xét nghiệm PCR COVID là gì ? Bao lâu có kết quả ?

Xét nghiệm PCR COVID là tên thường gọi của xét nghiệm Realtime RT-PCR nhằm khẳng định một người có đang nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19) hay không. Xét nghiệm này đã …

Xét nghiệm PCR COVID là gì ? Bao lâu có kết quả ? Đọc bài »