Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp – Bác sĩ dinh dưỡng [TP.HCM]

BS. CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp là một chuyên gia dinh dưỡng được nhiều người biết tới tại Việt Nam với nhiều nghiên cứu khoa học có giá trị trong …

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp – Bác sĩ dinh dưỡng [TP.HCM] Đọc bài »