Dậy thì sớm tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, có hai từ dùng để chỉ tình trạng dậy thì sớm, đó là: “precocious puberty” và “early puberty”.

day thi som tieng anh
“Precocious puberty” và “Early puberty” đều có nghĩa là “dậy thì sớm”

Theo định nghĩa của Hiệp hội Tuyến yên Quốc tế (International Pituitary Society), dậy thì sớm là tình trạng trẻ em bắt đầu phát triển các đặc tính sinh dục thứ phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai.

Cả hai từ “precocious puberty” và “early puberty” đều có nghĩa là “dậy thì sớm”. Tuy nhiên, từ “precocious puberty” được sử dụng phổ biến hơn trong các tài liệu y khoa và khoa học. Từ này có nghĩa là “dậy thì sớm hơn bình thường”.

Từ “early puberty” cũng có nghĩa là “dậy thì sớm”, nhưng nó thường được sử dụng trong các tài liệu thông tin chung, không chuyên nghiệp. Từ này không có định nghĩa cụ thể về thời điểm dậy thì được coi là sớm.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về dậy thì sớm từ một nguồn y khoa hoặc khoa học, thì từ “precocious puberty” là chính xác hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin chung về dậy thì sớm, thì từ “early puberty” cũng có thể được sử dụng.

Tổng đài Y khoa ©

Đánh giá bài viết

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top